Bryllupskontrakt


Kontrakt og vilkår

Denne kontrakt er gældende fra 27. august 2020 og gælder for alle aftaler indgået med mig, Karsten Meyer, herefter refereret til som ”Fotografen(s)” og kunden anført herover, herefter referet til som “kunden(s)”.

Denne kontrakt forpligter kunden til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs starttidspunkter, adresser, og lign. Fotografen kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for evt forsinkelser eller udeblivelser.

Fotografen forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet med kunden øjeblikkeligt, hvis fotografen oplever utilbørlig, truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved brylluppet, eller i tilfælde hvor fotografens helbred er i fare.


Forplejning

Ved heldagsbryllupper skal det være mulig for fotografen at sidde i et tilstødende lokale under middagen, med bordplads til en bærbar computer.


Der skal være en portion hovedret, mens gæsterne spiser, samt mulighed for at tage en sodavand efter behov i løbet af reception-middag-fest.


Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeur). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Fotografen kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande.

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.


Alle billeder taget af fotografen er beskyttet af ophavsretloven. Det betyder at fotografen har alle rettighederne til billederne og de må ikke kopieres, printes, ændres eller videresælges uden fotografens skriftlige tilladelse. Modtager parret en USB eller link med billeder, giver det begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at parret frit må printe billederne, og dele de redigerede billeder på sociale netværkssider og deres egen hjemmeside, blogs osv. Det er ikke tilladt at videresælge eller benytte redigerede billeder i kommercielle sammenhænge uden skriftlig tilladelse fra fotografen. Det er ikke tilladt at ændre på de redigerede billeder uden fotografens tilladelse, og fotografens navn må ikke optræde i sammenhæng med de uredigerede billeder.


Levering:

Sneakpeak på 3-5 billeder leveres 2 hverdage efter brylluppet.

Det resterende galleri leveres inden 4 uger efter brylluppet.

Ekstra leveringstid kan forekomme ved særlige ønsker, video eller andet ud over det normale.

Karsten Meyer Photography kan ikke holdes ansvarlig for dårlige prints og produkter via tredjepart. Ønskes en kvalitet som stemmer overens med Karsten Meyer Photography krav, så bestilles disse via Karsten Meyer Photography.


Fotografen forbeholder sig ret til at bruge udvalgte billeder på sin egen hjemmeside, med mindre andet er skriftligt aftalt.


I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt pga en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gør alt i fotografens magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men bookinggebyr vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.

I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt. I tilfælde af at en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvist tab, og denne andel vil i disse tilfælde blive trukket fra den oprindelige pris. (Eks: Tager jeg 2000 billeder på dagen, men mister derefter 500 af dem, vil kunden blive opkrævet 75% af det fulde beløb) Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.

Hvis de digitale filer går tabt efter levering af det bestilte produkt til kunden, vil det fulde beløb blive opkrævet og der vil ikke blive udbetalt erstatning.


Det er ikke påtvunget Fotografen at udlevere alle billeder skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til kunden er fotografens egen beslutning.

Redigeringen af billederne og det overordnede look vil i sidste ende altid være fotografens beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være fotografens beslutning.


Ved booking af bryllupsbilleder har kunden accepteret fotografens kontrakt og vilkår. Ved booking fremsendes en faktura på kr. 2500, først når denne er betalt er fotografen formelt booket – men før betaling er dagen kun reserveret til kunden.


Reservation af dagen er kun gældende i 7 dage fra kontrakt er fremsendt. Hvis kontrakten ikke er underskrevet og faktura på depositum betalt, ses dagen som ledig og fotografen kan frit booke den til anden side.

Det resterende beløb betales senest på bryllupsdagen via fremsendt faktura.


I tilfælde af at kunden aflyser med fotografen, så vil 50% af det samlede beløb på valgt pakke, blive opkrævet og sker aflysningen under 3 måneder før brylluppet opkræves det fulde beløb. 


Corona-afsnit

I tilfælde af et regeringsbestemt forbud mod bryllupper, eller forsamlingsforbud under 50 personer, og brudeparret derved er tvunget til at rykke deres bryllup til en anden dag, bedes brudeparret hurtigst muligt kontakte fotografen med besked herom, og ligeledes oplyse om den nye dato, så snart den er på plads. I dette tilfælde kan det indbetalte depositum rykkes uden ekstra gebyr til den nye dato, såfremt fotografen er ledig på den pågældende dato. Hvis fotografen ikke er ledig vil han forsøge at finde en afløser. I tilfælde af at han ikke kan finde en afløser og fotograferingen til brylluppet må ses som aflyst, vil brudeparret ikke blive opkrævet 50% af det fulde beløb, eller 100% hvis aflysningen sker inden for 3 mdr, så længe det er pga. et regeringsbestemt forbud, eller et forsamlingsforbud på under 50 personer. Depositummet tilbagebetales ikke, men fotografen finder i samarbejde med brudeparret en dag hvor en prissvarende fotografering kan finde sted.